logotype
 
In a cooperative, all of us are responsible for everything.
J. M. Arizmendiarieta. Reflections. p.63

NonProfit Index - wersja polska

Wersja polska

Poniżej znajdują się linki do narzędzia NonProfitIndex, które powstało na zamówienie Fundacji Stefana Batorego, jako narzędzie do diagnozy organizacji non-profit. 

Aby otworzyć poszczególne części należy kliknąć w nazwę części narzędzia, które Państwa interesuje:

Finanse

Fundraising

Komunikacja z otoczeniem

Zarządzanie projektami

Strategie

Wpływ społeczny

Współpracownicy