logotype
 
There is no human Leader, there is no human power capable of opening the door to conquer or dominate my heart, neither with cleverness nor with violence.      J. M. Arizmendiarrieta. Reflections. p. 46

Papers

Co-operatives and participation 

 

Stocki, R. & Bławat, A. (submitted). Are complexities of implicit organizational theories related to development and adaptive ability of organizations? The concept of responsibility in the cognitive maps of employees of three hotels in Poland. 

Stocki, R. (2014) Common Meritocracy Challenge. how members of the Mexican co-operative “pascual” tack between oligarchy and democracy. International Journal of Co-operative Management, 7, 1, 9-21.

Stocki, R. & Łapot, A. (2015 - In print). Vroom's participation model as a foundation of Organisation Audit In: O’Riordan, L. Heinemann, S. and Zmuda, P. (eds). Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Springer/Gabler.

Mika, K. Stocki, R, & Bożek, A (2013). Total Participation Management: Toward Psychological Determinants of Subjective Well-Being at Work. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI), 9, 4, 29-52.

Stocki, R. & Bielecki, A. (2012). Cognitive aspects of participation. Evidence from two studies. Polish Psychological Bulletin, 43(4), 313-326.

Stocki, R., Prokopowicz, P., & Novkovic, S. (2012) Assessing participation in worker co-operatives: From theory to practice. In: McDonnell, D. and E. Macknight (eds). The Co-operative Model in Practice: International perspectives. Glasgow: Co-operative Education Trust Scotland.

Novkovic, S., Prokopowicz, P. & Stocki, R. Staying true to co-operative identity: Diagnosing worker co-operatives for adherence to their values. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-managed Firms, 13, 23-50. Eds.: Alex Bryson and Takao Kato.

Stocki, R. (styczeń 2006). Niewykorzystane szanse własności pracowniczej. Harvard Business Review – Polska, 88-89.

 

Cognition and Education

Stocki, R. (2008). Educating for Total Participation Management: Past experience and prospects for the future. In Gasparski, W. (Red.). Responsible Management Education. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Necka, E., Stocki, R. and Wolski, P. (1990). How Does a Knight Know Which Frog is to Be Kissed: Analogical Reasoning with Metaphorical and Odd, Relevant and Irrelevant Concepts. Personality and Individual Differences, 11, 101-113.

Stocki, R. (1991). In Search for Long Cognitive Processes: Mental Speed and Mobility in Pausing Behaviour. Personality and Individual Differences, 8, 835-843.

Stocki, R. (2002). From academic achievement to service tasks: An attempt at finding a reliable tool for evaluating the quality of education at Polish universities. Journal for Mental Change 1-2, 43-73.

Stocki, R. (1994) Flow Driven English Course. In: Vosniadou, S. (Ed.) Psychological and Educational Aspects of Technology Based Learning Environments. Springer and Verlag.

Stocki, R. (1992 - unpublished). Pauselisis: Application of Formal Characteristics of Speech Pausing Behavior to the Investigation of Individual Differences. Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloñski. (Ph. D. Dissertation).

Stocki, R. (1985 - unpublished). The language of politics.  A linguistic analysis of Reagan's and Carter's speeches during the presidential debate - 1980. Unpublished M.A. Thesis. English Department, Jagiellonian University.

Stocki, R. (1995). Efekt motyla w psychologii. W Gałdowa, A. (red). Współczesne teorie osobowości, t3. 115-130 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stocki, R. i Mandziak, A. (2003). Przewroty kopernikańskie w katechezie: Konstruktywistyczne ujęcie komunikacji w katechezieW: J. Zimny (red). Komunikacja w katechezie. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Stocki, R., Przybyło, K., Rączka, J. Kuś, J. (2006). Asymetria racjonalności w zarządzaniu. W: Biela, A., Rożnowski, B., Bańka, A (red). (2006) Praca i organizacja w procesie zmian. Poznań: Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Stocki, R. (2008). Suma Wholefoods: dokonala ucast na hodnoceni. W: Kubes, M & Sebestova, L. 360 stupnova zpetna vazba jako nastroj rozvoje lidi. Praha: Grada Publishing, a.s.

Stocki, R. (1992). Indywidualne procesy poznawcze w nieograniczonej perspektywie czasowej: Hipotetyczne ujęcia stylu poznawczego jako długotrwałego procesu poznawczego. In Strelau, J., Nęcka, E. and Ciarkowska, W. (Eds). Różnice Indywidualne. Możliwości i Preferencje. Wrocław: Ossolineum. 

Stocki, R. (1993) Próba wykorzystania analizy pragmalingwistycznej w badaniach psychologicznych w oparciu o ujęcie rozwojowe Lwa Wygotskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MLXXX. Prace Psychologiczne - Zeszyt 8, 89-102.

 

 

Organisational psychology

Maurer, A., Oszustowicz, B i Stocki, R. (1994). Gender and attitudes toward work. International Journal for the Advancement of Counselling 17. 35-46.

Stocki, R. (2000). Towards an ideal company: management practices and their influence on employees’ satisfaction with the company. Polish Psychological Bulletin, 31, 362-37.

Stocki, R. (2009). Personalistic psychology of management: An option for critical management studies. Nowy Sącz Academic Review, 5, 4-10.

Stocki, R. (submitted). Participation in transition: Management systems, psychological ownership and business results in eight Polish companies. 

Stocki, R. (1997). Od myślenia pracownika muzeum do myślenia potocznego: poznawcze przesłanki transformacji organizacyjnej Zamku Królewskiego na Wawelu.  Opusculia Musealia, 8, 83-103.

 

 

Spirituality and values

Stocki, R. (2018). Czym jest życie codzienne? W: Stocki, R. i Walulik, A. (Red) Podręcznik życia codziennego. Kraków: Instytut Karola Wojtyły.

Stocki, R. (submitted). Personalistics explaining "Solidarity".

Stocki, R. (submitted). On vocation of a business leader - Review.

Stocki, R. (2012) Audyt etyczny organizacji (Eng.: Ethical audit of an organization), In Gasparski, W. (Ed.) Biznes, etyka, odpowiedzialnosc: Encyklopedyczny podrecznik akademicki. Warszawa: PWN

Stocki, R. (2012). Wartości w życiu codziennym. W: Szomburg, J. (Red.). Pomorze jakie wartości, jaki rozwój? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 

Stocki, R. (2004). Psychologia Ćwiczeń duchownych. Życie Duchowe, 38, 95-103.

 

Organisation of healthcare 

Bielecki, A. & Stocki, R. (2010). Systems Theory Approach to the Health Care Organization on National Level. Cybernetics and Systems: An International Journal, 41, 7, 489-507.

Stocki, R & Bielecki, A. (submitted). Common meritocracy: A multi-agent system as the model for a co-operative community in healthcare.