Rozwój

„Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska” to często cytowane przysłowie afrykańskie. Myślę jednak, że mało kto  pamięta o tym organizując proces wychowania. Osobiście jestem przekonany o konieczności budowania wspólnot edukacyjnych. W takich wspólnotach pojawia się coś więcej niż tylko przekazywanie określonej wiedzy określonej grupie ludzi w określonym czasie.

Wszystkie trzy programy, w których obecnie uczestniczę, budują społeczności absolwentów,  organizują lub planują organizowanie spotkań i konferencji dla absolwentów.

Programy

W przyszłości, chciałbym w tym miejscu zrobić stałe repozytorium materiałów, linków do wykładów dla studentów moich kursów na Akademii Ignatianum i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.