Diagnoza

Diagnozowaniem zajmuję się niemal od początku swojej pracy.  Stworzyłem dziesiątki narzędzi diagnostycznych. Od prostych psychozabaw, które publikowałem w popularnych czasopismach,  po poważne narzędzia z kluczem oparte na danych z wielu organizacji.  Systematycznie będę je wszystkie tu umieszczał.

Pierwszy zestaw, służy do osobistej diagnozy własnego stylu życia. Narzędzia są  opracowane w ten sposób, że dają natychmiastową informację zwrotną. Ich stworzenie było sfinansowane przez grant badawczy.

Drugi zestaw służy do diagnozy organizacji pozarządowych – NonProfit Index (NPI) i sfinansowany był przez Amerykańską Fundację Wolności. Jest to zestaw unikalny na skalę światową.

Trzeci zestaw – OpenIndex, to narzędzie do badania przedsiębiorstw.