Styl życia

Oto zestaw narzędzi opracowanych w ramach projektu Izomorfizm spółdzielczy.

Każde narzędzie jest opracowane tak, że po diagnozie daje natychmiastową informację zwrotną o tym co powinnismy robić ze swoim życiem.

Na początku przy użyciu dwóch narzędzi badam warunki (ekspozycję), zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które wpływają na Twoje życie.

Kwestionariusz Horyzontalizm–Kolektywizm – pomaga odkryć Twoje preferencje związane z władzą i współpracą z innymi.

Ekspozycja w Pracy – CoopIndex – pomaga opisać Twoje miejsce pracy i to, jak daleką drogę ma Twoja organizacja do ideału opartego na uniwersalnych spółdzielczych wartościach.

Kwestionariusz Kontroli Życia – analizuje Twoje reakcje w codziennych sytuacjach. Dowiesz się w jaki sposób jesteś podatny na wpływy otoczenia.

Kwestionariusz Eksperckości w Zakresie Rozwoju Osobistego – pozwala Ci zobaczyć czy Twój styl życia jest wynikiem celowego działania, czy też skutkiem ekspozycji na sytuacje życiowe, które nie są pod Twoją kontrolą.

Kwestionariusz Empatycznego Słuchania – bada Twoje najważniejsze nawyki w osobistych relacjach z innymi.

Inwentarz Ukrytej Wiedzy z Zarządzania dla Spółdzielców – sprawdza czy masz wystarczające wyczucie, żeby poradzić sobie ze złożonością spółdzielczego świata.

Test Wiedzy Biznesowej – pomoże zweryfikować Twój poziom radzenia sobie ze złożonością świata biznesu.

Test Wiedzy Ekonomicznej – pomoże zweryfikować Twoje przygotowanie do radzenia sobie ze złożonością ekonomiczną świata.

Ankieta Stylu Życia – analizuje Twoje wybory stylu życia odzwierciedlone w Twojej kondycji fizycznej i zdrowiu.

Wszystkie te ankiety dostarczą Ci jednoznacznych wskazówek dotyczących Twojej przyszłości zawodowej i rozwoju osobistego.

Po wypełnieniu ankiety otrzymasz rozbudowaną interpretację wyników, w której znajdziesz konkretne zalecenia i sugestie na przyszłość.