Notka biograficzna

Zawodowo jestem psychologiem, badaczem, konsultantem, psychoterapeutą.  Pomagałem w niemal wszystkich rodzajach organizacji wprowadzać systemy partycypacyjne, które pozwalają na poszanowanie godności każdego człowieka.  Jestem autorem pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”. Obecnie głównym tematem moich badań jest wpływ patologii organizacyjnych na życie codzienne ludzi. W ramach programu  Marie Skłodowska-Curie Outgoing Fellowships prowadziłem trzyletni projekt badawczy pt: „Co-operative Isomorphism,” w którym badałem wpływ zmian stylu życia na rezygnację z wartości organizacyjnych. Współpracuję z uniwersytetami:  Saint Mary’s University w Halifax, NS Kanada,  Uniwersytetem Mondragon w Hiszpanii, z Akademią Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, od dwunastu lat jestem wykładowcą w jezuickiej Szkole Formatorów.  Jestem autorem 6-ciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Jestem współzałożycielem Instytutu Karola Wojtyły – Fundacji Naukowej w Krakowie, wiceprezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania oraz członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Prywatnie jestem mężem i ojcem ośmiorga dzieci i dziadkiem dwanaściorga wnucząt.