Artykuły naukowe

Książki i monografie naukowe

[2] Stocki, R. (1992). Pauselisis: Application of Formal Characteristics of Speech Pausing Behavior to the Investigation of Individual Differences. Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński. (Praca doktorska) (102 str.)

[3] Stocki, R. (2003). Zarządzanie dobrami. Kraków: Wydawnictwo WAM (335 stron).

[4] Stocki, R. (2005). Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. (344 strony)

[5] Stocki, R., Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2008). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Kraków: Wolters-Kluwer.

[7] Stocki, R., Prokopowicz, P., & Żmuda, G. (2012). Pełna partycypacja w zarządzaniu: Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedzerskich świata, wyd 2. poprawione. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

[8] Stocki, R. (2012). Diagnoza organizacyjna od A do Z. wyd 2. poprawione. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Stocki, R. (w druku) Cywilizacja zachodnia. Nieobliczalny eksperyment. Jak mądrze żyć w XXI w.? Instytut Karola Wojtyły.

Podręczniki, skrypty i materiały szkoleniowe

[9] Nęcka,  E. i Stocki, R. (1993) Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas. (69 str.)

[10] Stocki, R.(1995). Współczesne techniki zarządzania. Podręcznik dla organizacji służebnych. Kraków: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. (222 str.)

[11] Stocki, R. (1999). Podręcznik doradcy – trenera. Kraków: LGPP

[12] Nęcka, E. i Stocki, R. (2000). Jak pisać prace naukowe z psychologii . III wyd. poprawione. Kraków: Universitas.

[13] Stocki, R (2001). Trening dla trenerów – HR Serwis (wydawnictwo elektroniczne). Dom Wydawniczy ABC.

[14] Stocki, R. (2001). Zarządzanie sobą – materiały treningowe – HR-Serwis (wydawnictwo elektroniczne). Dom Wydawniczy ABC.

[15] Stocki, R. (2005). Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych: Materiały szkoleniowe. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. (wydanie I elektroniczne, wydanie II w wersji książkowej z płyta CD).

[16] Stocki, R. (2011). Dialog strategiczny w instytucjach kultury. W: Śliwa, M. (red) Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Kraków: Wydawnictwo MIK.

Artykuły w czasopismach (periodykach) naukowych

[17] Nęcka, E., Stocki, R. and Wolski, P. (1990). How Does a Knight Know Which Frog is to Be Kissed: Analogical Reasoning with Metaphorical and Odd, Relevant and Irrelevant Concepts. Personality and Individual Differences, 11, 101-113.

[18] Stocki, R. (1991). In Search for Long Cognitive Processes: Mental Speed and Mobility in Pausing Behaviour. Personality and Individual Differences, 8, 835-843.

[19] Stocki, R. (2009). Pełna partycypacja w praktyce szkolnej.  Materiały On-line Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

[20] Stocki, R. (1993) Próba wykorzystania analizy pragmalingwistycznej w badaniach psychologicznych w oparciu o ujęcie rozwojowe Lwa Wygotskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MLXXX. Prace Psychologiczne – Zeszyt 8, 89-102.

[21] Maurer, A., Oszustowicz, B i Stocki, R. (1994). Gender and attitudes toward work. International Journal for the Advancement of Counselling 17. 35-46.

[22] Stocki, R. (1997). Od myślenia pracownika muzeum do myślenia potocznego: poznawcze przesłanki transformacji organizacyjnej Zamku Królewskiego na Wawelu.  Opusculia Musealia, 8, 83-103.

[23] Stocki, R. (2000).Konkurs “Firma przychylna ludziom”- jako szansa na zmianę modelu mentalnego przedsiębiorstwa. Biuletyn Seminarium Zespołu Etyki Biznesu, Warszawa: Polska Akademia Nauk.

[24] Stocki, R. (2000). Towards an ideal company: management practices and their influence on employees’ satisfaction with the company. Polish Psychological Bulletin, 31, 362-37.

[25] Stocki, R. (2002). From academic achievement to service tasks: An attempt at finding a reliable tool for evaluating the quality of education at Polish universities. Journal for Mental Changes 1-2, 43-73.

[26] Stocki, R. (2009). Personalistic psychology of management. An option for critical management studies. Nowy Sącz Academic Review, 5, 4-10

[27] Bielecki, A. & Stocki, R. (2010). Systems Theory Approach to the Health Care Organization on National Level. Cybernetics and Systems: An International Journal, 41, 7, 489-507.

[28] Novkovic, S., Prokopowicz, P. & Stocki, R. (2012). Staying true to co-operative identity: Diagnosing worker co-operatives for adherence to their values. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-managed Firms, 13, 23-50. Eds.: Alex Bryson and Takao Kato. 

[29] Stocki, R. & Bielecki, A. (2012). Cognitive aspects of participation. Evidence from two studies. Polish Psychological Bulletin43(4), 313-326

[30] (2012). Stocki, R., Prokopowicz, P., & Novkovic, S. Assessing participation in worker co-operatives: From theory to practice. In: McDonnell, D. and E. Macknight (eds). The Co-operative Model in Practice: International perspectives. Glasgow: Co-operative Education Trust Scotland.

[33] Mika, K. Stocki, R, & Bożek, A (2013). Total Participation Management: Toward Psychological Determinants of Subjective Well-Being at Work. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI), 9, 4, 29-52.

[34] (2014) Stocki, R. Common Meritocracy Challenge. How members of the Mexican co-operative “Pascual” tack between oligarchy and democracy. International Journal of Co-operative Management 7(1), 9-21.

[35] (2015) Stocki, R. & Łapot, A.(2015) Vroom’s participation model as a foundation of Organisation Audit In: O’Riordan, L. Heinemann, S. and Zmuda, P. (eds). Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Springer/Gabler. (pp. 191-212)

[36] (2016) Stocki, R. & Hugh, P. (2016). CoopIndex: Human dignity as the essence of co-operative values and principles. Journal of Co-operative Accounting and Reporting, 4(1), 79-103.

[37] (2016) Stocki, R. Beyond complexities of co-operative values and principles: Developing framework for lifestyle research and education. Horyzonty Polityki, 7(11), 77-106.

[38] (2016) Stocki, R. (2016) El desafío de la Meritocracia Común: Como los miembros de la cooperativa mexicana “Pascual ” oscilan entre la oligarquía y la democracia. Spanish version of the paper published earlier presented at the Cooperative Summit, Quebec. Summit of Cooperatives – Quebec, October 11-13, 2016

[39] (2017) Stocki, R. Zmiana stylu życia drogą do nowego modelu rozwoju Polski. Wolność i solidarność, 77, 127-138.

[40] (Submitted) Stocki, R., Freundlich, F., Arando, S. Why organizations abandon their values? Influence of personal lifestyle on organizational behaviors as a cause of isomorphism in values-based organizations. Journal of Co-operative Organization and Management (Ponownie złożony po korektach)

 

Artykuły w pracach zbiorowych

[42] Stocki, R. (1992). Indywidualne procesy poznawcze w nieograniczonej perspektywie czasowej: Hipotetyczne ujęcia stylu poznawczego jako długotrwałego procesu poznawczego. In Strelau, J., Nęcka, E. and Ciarkowska, W. (Eds). Różnice Indywidualne. Możliwości i Preferencje. Wrocław: Ossolineum.

[43] Stocki, R. (1994) Flow Driven English Course. In: Vosniadou, S. (Ed.) Psychological and Educational Aspects of Technology Based Learning Environments. Springer and Verlag.

[44] Stocki, R. (1995). Efekt motyla w psychologii. W Gałdowa, A. (red). Współczesne teorie osobowości, t3. 115-130 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

[45] Stocki, R. i Mandziak, A. (2003). Przewroty kopernikańskie w katechezie: Konstruktywistyczne ujęcie komunikacji w katechezie. W: J. Zimny (red). Komunikacja w katechezie. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

[46] Stocki, R., Przybyło, K., Rączka, J. Kuś, J. (2006). Asymetria racjonalności w zarządzaniu. W:  Biela, A., Rożnowski, B., Bańka, A (red). (2006) Praca i organizacja w procesie zmian. Poznań: Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

[47] Stocki, R. (2008). Suma Wholefoods: dokonala ucast na hodnoceni. W: Kubes, M & Sebestova, L. 360 stupnova zpetna vazba jako nastroj rozvoje lidi. Praha: Grada Publishing, a.s.

[48] Stocki, R. (2008). Educating for Total Participation Management: Past experience and prospects for the future. In Gasparski, W. (Red.). Responsible Management Education. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

[49] Prokopowicz, P., Żmuda, G., Stocki, R. (2008). Cognitive Theory of Total Participation Management. Selected Proceedings of the  IAREP/SABE 2008 Conference at LUISS in Rome. Luiss University Press.

[50] Stocki, R. (2011) Wprowadzenie in: Bławat, A. & Drobny, A. (2011). Dialog organizacyjny. Kraków: Wolters Kluwer.

[51] Stocki, R. (2011). Dialog strategiczny w instytucji kultury. In: Śliwa, M. (Ed.) Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

[53] Stocki, R. (2012) Audyt etyczny organizacji, In Gasparski, W. (Ed.) Biznes, etyka, odpowiedzialnosc: Encyklopedyczny podrecznik akademicki. Warszawa: PWN

[55] Stocki, R. (2012). Wartości w życiu codziennym. W: Szomburg, J. (Red.). Pomorze jakie wartości, jaki rozwój? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

[56] Stocki, R. (jesień 2022). Parsing dignity. W: Novkovic, S, C. McMahon and K. Miner (eds). Humanistic governance in democratic organizations: The cooperative difference. Palgrave McMillan publisher.

 

Mam w planie umieszczenie linków do pełnych tekstów  wszystkich powyższych artykułów dla zarejestrowanych użytkowników strony. Dlatego zapraszam do rejestracji. https://stocki.org/login/register/