OpenIndex

OpenIndex to narzędzie z wieloletnią letnia historią. Ciągle ulega zmianie. Każdego roku najnowsze badania i doświadczenia sprawiają, że poprawiane są formy pytań i procedura. Po raz pierwszy OpenIndex zostało wykorzystanie z wiekszą skalę do zbadania 26 przedsiębiorstw w pierwszej edycji konkursu „Firma Przychylna Ludziom” organizowanego przez NSZZ „Solidarność”. Ten pierwszy kwestionariusz powstał na bazie encykliki  Jana Pawła II – Centesimus Annus. To właśnie nakreślony w tej encyklice model przedsiębiorstwa i relacji między różnymi interesariuszami, stanowił bazę do stworzenia swoistego sprawdzianu czy w naszych przedsiębiorstwach tak jest.

Oto przykład jak zapisy encykliki przekładały się na pytania kwestionariusza.

Pkt. 13 Encykliki: W socjaliźmie człowiek zostaje utożsamiony z pewnym zespołem relacji społecznych, a jednocześnie zanika pojęcie osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych, który podejmując je tworzy porządek społeczny.

Pytanie 3c kwestionariusza:  Czy pracownicy mogą sami podejmować decyzje, do których są przygotowani bez czekania na zatwierdzenie przez zwierzchników?

15:  Społeczeństwo i Państwo winny ponadto gwarantować taki poziom zarobków, by wystarczały one na utrzymanie pracownika i jego rodziny, a także pozwalały na gromadzenie pewnych oszczędności.

Pytanie 5d: Czy płace są na tyle wysokie, że wystarczają nie tylko na potrzeby codzienne, ale też na odłożenie lub spłatę rat?

15. Należy zatem dokładać starań, by doskonalić umiejętności i uzdolnienia pracowników i w ten sposób czynić ich pracę coraz lepszą i bardziej wydajną.

Pytanie 4d: Czy kierownictwo zachęca pracowników do podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych?

Pytanie 4cCzy pracownicy biorą udział w ustalaniu planu swoich szkoleń z których są tak samo rozliczani jak z wykonywanej pracy?

…itd.

Zbiór tekstów związanych z tym konkursem, wraz z pełnym zestawem jakie fragmenty encykliki inspirowały które pytania, będzie wkrótce dostępny dla zarejestrowanych użytkowników strony.

Dlatego zachęcam do rejestracji na stronie https://stocki.org/login/register/

Kiedy po trzech edycjach w latach 1999, 2000 i 2001 NSZZ „Solidarność” po wyborach zrezygnowała z organizowania konkursu, skorygowany kwestionariusz znalazł się jako element audytu „Lider Zarządzania CXO”.

Następnie zaczęły powstawać kolejne wersje kwestionariusza dla różnych rodzajów organizacji.

Open NonProfit Index stał się częścią wcześniej opisanego projektu NonProfit Index.  Ze względu na specyfikę pracy i członkostwa w organizacji, powstały dwie wersje kwestionariusza.

Kwestionariusz CoopIndex, to wersja Open Indeksu dla spółdzielni (zwłaszcza produkcyjnych). Narzędzie powstało od podstaw w wyniku mapowania (wspólnego tworzenia mapy), idealnej spółdzielni. Okazało się jednak, że wiele nowych pytań pokrywa się z pytaniami opracowanymi wcześniej dla przedsiębiorstw i organizacji non-profit.  Ta wersja ma najwięcej wersji językowych (trzy hiszpańskie, angielską, francuską, fińską, koreańską, polską).  Na stronie https://stocki.org/teksty/artykuly/ jest sporo tekstów naukowych dotyczących tego narzędzia.

Skrócona do najrzetelniejszych pytań wersja Open Index stanowi element wieloaspektowej diagnozy siebie i swojego stylu życia.

Jest dostępna na stronie https://limesurvey.stocki.org/index.php?r=survey/index&sid=1030&lang=pl. Jej celem jest sprawdzenie, czy miejsce pracy, w którym pracujemy nie jest miejscem toksycznym, które na nas działa negatywenie.

Poniżej przedstawiam schemat obszarów i wymiarów zarządzania, które badane są w najnowszej wersji kwestionariusza.