NonProfit Index

Celem projektu było stworzenie metodyki oceny organizacji pozarządowych. Metodyka ta była wykorzystywana na potrzeby badania wzmocnienia instytucjonalnego organizacji nonprofit w Polsce. Prezentowane narzędzie umożliwia wszechstronny i wielowymiarowy pomiar i ocenę czterech kluczowych obszarów funkcjonowania każdej organizacji.  Obejmuje takie obszary jak: zarządzanie, finanse, wpływ społeczny i ludzi. W działalności organizacji pozarządowej te cztery obszary są kluczowe, gdyż składają się na podstawowy proces przez nią realizowany.  Jest to proces zdobywania zaangażowania ludzi i środków materialno-finansowych po to, aby poprzez proces zarządzania, przekształcać je w dobro – wpływ społeczny. Istota i znaczenie poszczególnych obszarów została szerzej omówiona w dalszej części pracy. Idea opracowanej metodyki została zaprezentowana w postaci graficznej na rysunku 1.

Rysunek 1. Idea metodyki non-profi index

Roboczy opis projektu i metodyki badań z 2005 dostępny jest pod linkiem poniżej:

https://www.dropbox.com/s/9rqo1hqgu2anjsc/Non-profit%20Index%20-%20Opis%20calosci%202005.pdf?dl=0

Do kolejnego badania w 2007 r. zespół projektu został rozszerzony, a wszystkie narzędzia poprawione. Jeśli chcecie Państwo otrzymać informację o zaktualizowaniu informacji dotyczących tego projektu i mieć darmowy dostęp do tego projektu zachęcam do zarejestrowania się na stronie pod linkiem: https://stocki.org/login/register/